Beeta
   
Koosta arve ja salvesta enda arvutisse. Tasuta.
  • Registreeruda pole vaja - alusta kohe
  • Koosta XML1 või PDF vormingus arveid
  • Räägi teistele kui lihtne see on
Alustamiseks sisesta lihtsalt väljadele andmed ning kui väljad täidetud, vajuta "Salvesta PDF" või "Salvesta XML". Teenusepakkuja ei salvesta sisestatud andmeid vaid töötleb andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik arve koostamiseks.
Select country:

Arve saaja

*
**

 
Arve number 
*
 
Makse viitenumber 
 
Arve kuupäev 
*
 
Makse kuupäev 
 
Maksetähtaeg 
päeva 

Kauba või teenuse andmed

Kauba või teenuse nimetus
*
 
Maht /
kogus
Ühik
 
Ühiku
hind
Allah.
%
Maksumus
km-ta
*
Käibemaksu-
määr
2*
Käibemaksu summa
Maksumus kokku
*

Summa käibemaksuta 
Käibemaksu summa (0%) 
Käibemaksu summa (9%) 
Käibemaksu summa (20%) 
Käibemaksu summa (22%) 
Summa kokku 
Valuuta 

Tasumisele kuulub 0.00 EUR
Müüja andmed

*
*

 E-arve keel:

 

 

XML-vormingus e-arve koostamiseks vajalikud lisaandmed

1. XML unikaalne identifikaator**
2. Faili saatja identifikaator
3. Faili vastuvõtja identifikaator
4. Saatja ja vastuvõtja vahelise lepingu id
5. Müüjale kuuluv konto
6. e-arve tüüp (deebet või kreedit)**
7. Arve unikaalne identifikaator
8. Kliendi id arve saatja süsteemis
9. Kanali tunnus, kuhu arve tuleb suunata
10. Arve sihtaadress arvekanalis
11. Müüja e-arve lepingu number
12. Müüja registrikood
13. Arve kujunduse identifikaator
14. e-arve viitenumber (kui see eksisteerib)
15. maksekorralduse selgitus
16. arve kuulub pangas tasumisele**
17. XML on testfail


* kohustuslik andmeväli
** kohustuslik andmeväli üksnes XML vormingu korral


1 XML vormingus arved järgivad Eesti e-arve standardi versiooni 1.11.

2 Kui müüja ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena, siis ei pea käibemaksu deklareerima ega maksma ning ei tohi seda ka arvele lisada. Sel juhul tuleks kasutada valikut „maksuvaba”. Muul juhul tuleb nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatava käibe või maksuvaba käibe puhul tuleb arve märkustesse lisada viide selle käibemaksumäära kohaldamise aluseks olevale käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 või 4 vastavale punktile või § 16 vastavale lõikele ja punktile või nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 132, 135, 146, 148, 151 või 156 vastavale punktile või artiklile 136, 142, 152, 153, 159, 160, 346, 347 või 382 või artikli 37 lõikele 3, kauba ühendusesisese käibe puhul artiklile 138 ning kauba veo korral Assooridele või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki artiklile 142. Viidet maksumäära aluseks olevale sättele ei tule arvele märkida kauba ekspordi puhul.
Vt. ka selgitavat teavet EMTA kodulehelt.